5. Điều trị nội, ngoại ký sinh trùng

Tẩy giun:

Nội ký sinh trùng có thể gây ra các bệnh lây truyền sang người như nhiễm giun tròn, giun móc, ringworm  E.Coli, Salmonella, Toxoplasmosis. Tẩy giun cho thú cưng thường xuyên sẽ là biện pháp tốt nhất để loại các nội ký sinh trùng và ngăn ngừa các bệnh lây truyền sang người.

Happy Pet Clinic có các sản phẩm tốt nhất để tẩy giun như Drontal cho chó, mèo, Advocate cho chó và Revolution cho chó, mèo.

Điều trị phòng bệnh giun tim

Tỷ lệ thú cưng nhiễm bệnh giun tim ở Việt Nam hiện chưa được biết đến nhưng xét tính chất nghiêm trọng của bệnh giun tim và điều kiện sinh sống của muỗi ở Việt Nam, rất cần thiết phải sử dụng thuốc phòng giun tim đều đặn. Để đảm bảo việc dùng thuốc an toàn, chúng tôi có thể phải đề nghị xét nghiệm bệnh giun tim cho thú cưng của bạn. Sản phẩm tốt để phòng giun tim là Heartgard.

Kiểm soát ve rận

Ve rận có thể gây ra các bệnh về da và cũng là tác nhân gây một số bệnh đường tiêu hóa.

Chúng tôi khuyên nên sử dụng thuốc phòng ve, rận khi thời tiết chuyển mùa, trong những giai đoạn nhạy cảm. Chúng tôi có các sản phẩm hiệu quả và an toàn để kiểm soát ve rật như Frontline spot on cat, on dog, Frontline Plus, Adventix, Advocate, và Revolution.

Leave a Comment