12. Euthanasia & Cremation

Khi nuôi thú cưng, các bạn đã ý thức được rằng có lúc bạn phải chia tay với người bạn đồng hành của mình vì tuổi đời của chó, mèo thường ngắn hơn của người. Chúng tôi có thể giúp  chó, mèo của bạn có cái chết nhân đạo ít đau đớn nhất trong trường hợp bệnh nan y, già yếu, khi việc điều trị không đem lại kết quả… Tùy theo yêu cầu của chủ nhà, chúng tôi có thể gây chết cho chó, mèo tại phòng khám hoặc tại nhà. Sau đó, chúng tôi có dịch vụ thiêu chó, mèo giúp các bạn có thể lưu giữ lại cốt của thú cưng.

Leave a Comment